Dat is een stijging van 65% ten opzichte van 2011. Het zijn verontrustende getallen, die de Hartstichting bekend heeft gemaakt. De Hartstichting blijft daarom de ernst van hart- en vaatziekten onderstrepen. Deze ziekten worden vaak gezien als ziekten van oudere mensen, maar ook veel jongeren worden erdoor getroffen. De impact ervan, zowel voor patiënten als voor naasten, is groot en vergelijkbaar met de gevolgen van bijvoorbeeld kanker.

Dat wordt nogal eens onderschat. Patiënten moeten vaak hun leven aanpassen, en voor naasten kan de ziekte van hun partner, familielid of kennis zorgen voor onrust en angst. Sommige patiënten hebben zelfs meerdere aandoeningen tegelijk. Zij hebben over het algemeen veel last van hun ziekte en zijn beperkt in hun dagelijks leven. Ook in het arbeidsproces kunnen zij vaak niet meer goed meedraaien.

Kosten zullen fors stijgen

In 2011 waren er 850.000 patiënten met hart- en vaatziekten. Op dit moment bedragen de totale zorgkosten voor hart- en vaatziekten circa 8,3 miljard euro. De Hartstichting denkt dat deze kosten fors zullen stijgen als gevolg van de groei van het aantal patiënten.

De oorzaak van die groei is een gevolg van de vergrijzing van de bevolking, maar ligt ook bij onze leefstijl: roken, ongezonde voeding en te weinig beweging. Dat leidt onder andere tot overgewicht, verhoogde bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte. Dat zijn factoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten.

De toename van het aantal patiënten is te keren door vooral hoge bloeddruk en roken terug te dringen. Het terugdringen van deze risicofactoren kan de grootste daling in het aantal hart- en vaatpatiënten tot gevolg hebben. Zo kan de aanpak van hoge bloeddruk en roken hartinfarcten en angina pectoris, maar ook beroertes en hartfalen voorkomen.

Als iedereen in Nederland een gezonde bloeddruk zou hebben, zou dat leiden tot 360.000 minder patiënten met hart- en vaatziekten in 2040. Als iedereen daarnaast vanaf nu zou stoppen met roken, dan zouden er in 2040 320.000 mensen minder hart- of vaatpatiënt zijn. Hoe is het mogelijk dat ik nog steeds 16-jarigen op het schoolplein zie roken?

Enorme impact

De cijfers spreken voor zich. Hart- en vaatziekten hebben een enorme impact op onze maatschappij, in de eerste plaats voor hart- en vaatpatiënten zelf, die vaak langdurig ziek zijn. Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en ook om de almaar stijgende zorgkosten te drukken. Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden. Daarnaast moeten we nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden.

Het is belangrijk en urgent dat de overheid, het bedrijfsleven en de zorg zich met elkaar inzetten en de handen ineen slaan om dit probleem aan te pakken. Kinderen moeten bijvoorbeeld de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Iedere sportclub en school in Nederland kan daar met een verbod direct aan bijdragen! Baanbrekend onderzoek doen, bijvoorbeeld naar het verlagen van bloeddruk op jonge leeftijd, is stap één. Stap twee is ervoor zorgen dat de inzichten ook echt worden toegepast.

Steentje bijdragen

En wat kunnen mensen zelf doen? Iedereen kan voor zichzelf keuzes maken. Niet alleen om gezonder te gaan leven, je bloeddruk in de gaten te houden of donateur te worden voor wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld, maar ook om bijvoorbeeld vrijwilliger te worden en te leren reanimeren. Elke dag sterven in Nederland, thuis of op straat, 35 mensen aan een hartstilstand. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal voor het slachtoffer. De zogeheten burgerhulpverleners kunnen mensen redden die in het openbare leven een hartstilstand krijgen. In het hele land zijn burgerhulpverleners nodig. Zo kan iedereen een steentje bijdragen!