Oefen het zelf

Er zijn diverse manieren om volgens de HartFocus-methode te trainen. Om te beginnen kan het met pen en papier. Begin links bovenaan en ga bij het uitademen met de pen naar beneden en bij het inademen omhoog. Als je dat drie minuten doet en een paar keer per dag herhaalt, merk je al dat de ademhaling rustiger wordt.

Daarnaast is er de StressEraser, een mobiel apparaatje waarop je je hartritme kunt zien zodat je het ademritme hierop kunt afstemmen. Er is ook een App: de Respiroguide Pro, waarop je zelf je ideale frequentie kunt instellen (meestal tussen 5 en 7 ademhalingen per minuut).

De HartFocus-methode wordt ook wel hartcoherentie genoemd of hartritme biofeedback. Meer informatie op www.hartfocus.nl

“Het goede nieuws,” vervolgt Blase, “is dat er een methode is waarmee de patiënt zelf kan trainen om de balans van het zenuwstelsel en de emotionele balans te herstellen. In de neurobiologie wordt het hartritme gezien als meetpunt om te zien in welke toestand het lichaam verkeert. Wanneer we in een bepaald ritme ademen, geeft het hart een signaal naar de hersenen: ‘veilige modus’. Welk ritme dat is, is per persoon verschillend. Iedereen heeft een eigen optimaal ritme, ook wel resonantiefrequentie genoemd.”
“Patiënten die na een hartoperatie een paar weken dagelijks trainen door te ademen in de resonantiefrequentie hebben veel minder depressieve klachten, blijkt uit internationaal onderzoek”, aldus Blase. “Ook weten we door onderzoek dat mensen na een hartinfarct beter genezen met deze HartFocus-methode. Meer dan driekwart van de mensen slaapt beter, piekert minder, heeft meer grip gekregen op zichzelf, en gaat beter met emoties om. Een aantal Nederlandse ziekenhuizen werkt al met deze methode.”

Oefen het zelf

Een eerste oefening volgens de HartFocus-methode is eenvoudig. Pak pen en papier. Begin links bovenaan en ga bij het uitademen met de pen naar beneden en bij het inademen omhoog. Als je dat drie minuten doet en een paar keer per dag herhaalt, merk je al dat de ademhaling rustiger wordt.
“Het mooie van deze methode,” besluit Blase, “is dat je als patiënt zélf iets kunt doen om beter in balans te komen. Het werkt ook preventief. Mensen die depressief zijn na een hartoperatie hebben meer risico op een nieuw infarct. Met deze methode kan dat voorkomen worden.”

Lees meer

www.hartfocus.nl
info@hartfocus.nl