“Een stent is een lichaamsvreemd voorwerp en dat geeft als reactie vrijwel altijd aangroei van extra weefsel”, aldus Hans van Laarhoven, beleidsadviseur van De Hart&Vaatgroep. “Dat kan er mede toe leiden dat er na verloop van tijd toch weer een vernauwing van de slagader ontstaat. Met medicijnen wordt geprobeerd dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar er blijft een kans dat het bloedvat opnieuw dichtslibt.”

Als een oplosbare stent wordt geplaatst, is deze binnen enkele jaren afgebroken tot water en CO² en uit het lichaam verdwenen. Een groot bijkomend voordeel is volgens Van Laarhoven dat het daardoor beter mogelijk is onderzoek te doen met behulp van scans; metalen stents kunnen dat verstoren. Ook kan als dat onverhoopt nodig blijkt, op dezelfde plek van de slagader een nieuwe stent worden geplaatst.

Lange termijn

Wetenschappelijk onderzoek, onder meer een driejarige studie, moet bijvoorbeeld uitwijzen in hoeverre het bloedvat na het plaatsen en oplossen van een kunststof stent weer buigzaam wordt en weer kan uitzetten en samenknijpen. Daardoor zou de doorbloeding van de hartspier op termijn beter kunnen zijn in vergelijking met de toepassing van metalen stents. “De veiligheidstesten van de oplosbare stents zijn goed doorlopen”, verklaart Van Laarhoven. “Dat betekent dat het veilig is om de nieuwe stents toe te passen. Dat ze nog niet voor alle patiënten worden toegepast, heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van dit nieuwe product voor een bredere toepassing en het feit dat men eerst de resultaten van de lopende onderzoeken naar de effecten op langere termijn wil afwachten.”

Gewenningsperiode

De beleidsadviseur van de Hart&Vaatgroep verwacht dat geleidelijk steeds meer oplosbare stents geplaatst zullen worden. “Er zijn tot nu toe vooral in studieverband oplosbare stents toegepast. Voor zover mij bekend zijn daarmee nog geen negatieve ervaringen opgedaan. Het is altijd zo dat er tussen de uitvinding van een nieuwe behandelmethode en de toepassing in de praktijk een periode van wetenschappelijk onderzoek en gewenning zit.”

Vergoeding door de zorgverzekeraars hoeft volgens Van Laarhoven in dit geval geen belemmering te zijn. “Wat ik nu ga zeggen, geldt niet voor geneesmiddelen. Maar als een behandeling bewezen effectief en veilig is, wordt deze automatisch vergoed.”