Q10 is een natuurlijke, vitamineachtige stof. Ons lichaam maakt zelf Q10 aan en daarnaast levert onze voeding een klein deel van de hoeveelheid die we nodig hebben. Q10 komt dus van nature in ons lichaam voor, maar dat wordt steeds minder als we ouder worden. De aanmaak van Q10 door ons lichaam is het hoogst rond het 21e levensjaar, maar op het 40e levensjaar bevat ons hart al een derde minder Q10. Als we 80 jaar zijn, is de hoeveelheid Q10 met 60% gedaald.

Twee groepen

De studie (Q-SYMBIO geheten) gebeurde met 420 patiënten met een zwak hart. Zij waren gemiddeld 62 jaar en hadden last van ernstige vermoeidheid. De deelnemers werden verdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg drie keer per dag 100 mg co-enzym Q10, de andere groep kreeg een placebo (nepmedicijn). Na twee jaar stelden de onderzoekers vast:

  • De Q10 groep heeft 57% meer mensen in leven gehouden dan de groep met placebo;
  • Het aantal ziekenhuisopnames in de Q-10 groep verminderde sterk;
  • De kwaliteit van leven nam aanzienlijk toe in de Q-10 groep.

Q10 bleek in dit wetenschappelijk onderzoek de overlevingskans dus te verhogen en het hart beter te laten werken. Het onderzoek werd geleid door prof. Svend Mortensen, professor cardioloog aan het Universiteitsziekenhuis in Kopenhagen. In totaal deden 17 onderzoekscentra mee uit tien landen over de hele wereld.

De goede resultaten uit de studie, gepubliceerd in het Amerikaanse Journal of the American College of Cardiology, betekenen een grote stap voorwaarts in de cardiologie. Prof. Mortensen verwacht dat Q10 gebruikt zal worden bij behandelingen: “Co-enzym Q10 moet worden toegevoegd aan de standaardbehandeling voor hartfalen.”

Meer weten? Ga naar www.healthandscience.nl.