“Alle onderzoeken werden binnen enkele uren gedaan en ik kreeg meteen de uitslag." De eerdere behandeling (dotteren en tweestents) bleek goed gelukt te zijn, kreeg Anke te horen. Maar bij spanning en stress traden spasmen op in de bloedvaten rond het hart.

Ze werd voor de vierde maal gekatheteriseerd en ging naar huis met een behandelplan. “Drie maanden revalideren bij de fysiotherapeut”, vertelt ze. “Ik ben inmiddels hersteld en ga nog steeds één keer per week naar de sportschool. Ik ben weer volledig aan het werk en doe alles weer zoals voor de ingrepen.”

Second opinion

De eerste klachten - rugpijn en pijn op de borst - kreeg Anke in 2012. Ze ging naar de huisarts, die haar nog diezelfde dag naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis stuurde. Na een echo werd ze direct naar een universitair medisch centrum gebracht. Maar bij een katheterisatie werden geen bijzonderheden geconstateerd. “Ik was toen 51, het kon een combinatie zijn van overgang en stress. Maar ik bleef klachten houden en werd opnieuw gekatheteriseerd.”

Pas bij de derde katheterisatie ontdekte men bij Anke twee verstoppingen. Er werden twee stents geplaatst, maar Anke bleef pijnklachten houden. “Een kennis van de tennisclub vertelde mij over goede ervaringen met een second opinion. Mijn cardioloog verwees mij door. Zo kwam ik in aanraking met het ‘One Stop Shop’ concept. Alle onderzoeken werden in één keer gedaan. Heel prettig was ook de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht.”

Snel gezien

Huisarts Pieter Speelman (niet de huisarts van Anke) heeft al enkele jaren ervaring met hetzelfde cardiologiecentrum en het ‘One Stop Shop’ concept. “Voor patiënten is vooral de snelle uitslag belangrijk”, weet hij. “Ze willen snel gezien worden en bij het ‘One Stop Shop’ concept word je binnen twee dagen geholpen. Alle onderzoeken, zoals een ECG, een echo, en een inspanningsonderzoek worden achter elkaar gedaan en je krijgt meteen de uitslag en een behandelplan.”

“Patiënten vragen er zelf om, het concept is bekend”, aldus Speelman. “Uit mezelf verwijs ik vooral patiënten door bij verdenking van een afwijking aan de hartkleppen, omdat het ziekenhuis dat is gelieerd aan het cardiologiecentrum daarin gespecialiseerd is. Ook bij hartritmestoornissen en hartfalen, wanneer er geen sprake is van een spoedeisend karakter, verwijs ik patiënten door. Bij risico op een hartinfarct en andere aandoeningen die buiten kantoortijden kunnen optreden, verwijs ik door naar de afdeling Cardiologie van een ziekenhuis met 24-uurs zorg.”

“Het grootste voordeel voor patiënten is dat ze bij het cardiologiecentrum snel gezien worden, ook als er geen spoedindicatie is”, besluit de huisarts. “Zelf vind ik de korte lijnen heel prettig. Bij een ziekenhuis moet je soms langer wachten op uitslagen of als je iemand wilt raadplegen. Even een belletje naar het cardiologiecentrum biedt direct duidelijkheid.”